Gör så här!

 1. Skriv ditt namn
 2. Fyll i email adress
 3. Skriv antal vuxna + barn
 4. Skriv namn på samtliga + totalsumma att betala
 5. Betala in totalsumman på PG 1087414-7 GLÖM INTE SKRIVA NAMN Swich 123 652 04 56 GLÖM INTE SKRIVA NAMN
Pris 250kr/ vuxen 100kr/barn under 16år SENAST 20/6. EFTERANMÄLAN 350kr/vuxen 150kr/barn
Registreringen är klar och ni får en bekräftelse på email.

VÄLKOMMNA!

Do like this!

 1. Write your name under "Ditt namn"
 2. Email address under "Din e-postadress"
 3. Write how many you are. Adult + children under "Antal (vuxna + barn)"
 4. Write name on all thats coming  + total amount under "Name på samtliga + total summan"
 5. Pay the total amount to ?BIC-kod(swift):    NDEASESS
  IBAN nr:    SE0895000099601810874147
   DONT FORGETT YOU NAME
Price 250SEK/adult 100SEK for childern under 16 year. Last pay date 20 June. Late registration 350SEK/adult 150SEK/ child
Registration is now done and you get an confirmation by email.
WELCOME!